Viisad

HETKEL VIISATEENUST EI OSUTA

Seoses koroonaviirusest tingitud olukorraga maailmas on viisatingimused ja riikidesse sisenemise tingimused pidevas muutumises ning reisibüroo ei garanteeri alloleva info ajakohasust.

Eesti kodanikud saavad turismi eesmärgil viibida Tai Kuningriigis viisavabalt kuni 30 päeva eeldusel, et riiki saabutakse lennukiga. NB! Juhul, kui Tai Kuningriiki sisenetakse naaberriikidest maismaad pidi või merd mööda, on viisavaba viibimise periood kuni 15 päeva!
Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast
– edasi- tagasi lennupiletid
– piisavad rahalised vahendid: 10 000 Bahti inimese kohta või 20 000 Bahti pere kohta
– soovitav on tervise- ja reisikindlustus

NB! Pikaajalise viisa taotlusi (Non-Immigrant Visa) menetletakse ainult Tai saatkonnas Stockholmis. Pikaajalist viisat ei saa taotleda Estraveli kaudu, taotlejal tuleb pöörduda otse saatkonna poole Stockholmis.

VIISA SAATKONNAST HELSINGIS:
1.1. Kui viibimine Tais on rohkem kui 30 päeva, tuleb taotleda turismiviisat saatkonnast Helsingis. Viisaga saab Tais viibida kuni 60 päeva alates riiki sisenemise kuupäevast. Vajalikud dokumendid:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
– passikoopia
– 1 ankeet
– 1 värviline passifoto (3,5 x 4,5 cm), nõuded fotole (vaata Tai dokumendifoto juhised)
– inglise keelne kinnitus viimase 3 kuu kontojäägi kohta
(kinnitusel peab olema näha taotleja nimi, kontojääk, panga logo ja kinnituse väljastamise kuupäev). Kinnitusel peab olema näha iga kuu lõppsaldo eraldi ning vähemalt 600 eurot taotleja kohta või 1200 eurot pere kohta iga kuu.
– edasi-tagasi piletite kinnitus/ väljatrükk kas https://www.checkmytrip.com , või https://www.virtuallythere.co

– transiitviisa korral- pôhimaa viisa

1.2. Tähtaeg:
– 3 nädalat konsulaadi siseselt

reisikorraldaja teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

1.3. Viisalôiv:
– turismiviisa- 30 eurot (võimaliks vormistada vaid 1-kordse sisenemisega viisa)
– transiitviisa – 25 eurot
Viisalõivule lisandub Estraveli viisateenus vastavalt hinnakirjale.
1.4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
– konsulaarosakond avatud: E-R 09.00-12.00
– lisainformatsiooni saatkonna lahtioleku aegade kohta:
http://www.thaiembassy.org/helsinki/en/

– LISAINFORMATSIOON PANGAKIRJA KOHTA:
– pangakiri kogu perekonna kohta kehtib vaid sama perekonnanimedega pereliikmetele
– kui pere liikmetest on keegi teise perekonnanimega, tuleb saatkonnale esitada kas nimeline pangakiri või on ühises pangakirjas olemas märge, et teise perekonnanimega pere liige saab kasutada sama pangakontot
– kui vanema(te)ga reisiv laps on teise nimega, peab olema lisaks lapse sünnitunnistuse koopia
– kui reisib laps ilma vanemateta, näit koos tuttavatega, peab olema viisadokumentidele lisatud tema vanema pangatõend + sünnitunnistuse koopia

– TURISMIVIISA saatkonnast:
Turismiviisat väljastatakse alates dokumentide sisse andmise kuupäevast kuni KOLMEKS KUUKS. Kõik lubatud sisenemised peavad olema toimunud enne viisale kantud kuupäeva (´´ Enter before´´). Tais saab turismiviisaga viibida kuni 60 päeva.
Turismiviisat on võimalik pikendada veel 30-ks päevaks Tai Immigratsiooniametis, viisa pikendamise eest on viisalõiv 1900 Bahti,
vaata informatsiooni Tai Immigratsiooniameti asukohtade kohta siit:
http://www.thaiembassy.org/helsinki/en/services/1937/26870-Immigration-Bureau.html

– lisainformatsiooni viisa kehtivuse ning pikendamise võimaluste kohta:
www.immigration.go.th

TRANSIITVIISA väljastatakse:
– ühekordse sisenemisega transiitviisa korral- alates välja andmise kuupäevast kuni kolmeks kuuks. Tais saab viibida kuni 30 päeva alates riiki sisenemise kuupäevast.

– soovitav on tervise- ja reisikindlustus
– soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel:
http://vm.ee/et/eesti-kodaniku-luhiajalise-valisriigis-viibimise-registreerimine

– lisainformatsiooni Tai kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5827

Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis

Viisavaba turismireisi korral kuni 30 päeva.
Juhul, kui Tai Kuningriiki sisenetakse naaberriikidest maismaad pidi või merd mööda, on viisavaba viibimise periood kuni 15 päeva!

Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
– pass, kehtiv vähemalt  6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast
– edasi- tagasi lennupiletid
– piisavad rahalised vahendid: 10 000 Bahti inimese kohta või 20 000 Bahti pere kohta
– soovitav on tervise- ja reisikindlustus

Kui reisi eesmärk pole turism või soovitakse viibida Tais kauem kui 30 päeva, on vajalik viisa. Viisat saab taotleda saatkonnast Helsingis.
Kauem kui 30 päevase turimiviisa puhul on vajalikud dokumendid samad, mis Eesti passile.

Lisaks on vajalik koopia elamisloast Eestis (mõlemast poolest).

Vastav informatsioon:
Tai Välisministeerium: http://www.mfa.go.th
Tai saatkond Helsingis: http://www.thaiembassy.org/helsinki/en/

Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis

Viisa vajalik.
Viisat ei saa piirilt, viisat saab taotleda AINULT saatkonnast Helsingis.

3.1. Vajalikud dokumendid:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
– passikoopia
– Eesti elamisluba, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast, koopia kaardi mõlemast poolest
– 1 ankeet
– 1 värviline passifoto (3,5 x 4,5 cm), nõuded fotole (vaata Tai dokumendifoto juhised)
– inglise keelne kinnitus viimase 3 kuu kontojäägi kohta
(kinnitusel peab olema näha taotleja nimi, kontojääk, panga logo ja kinnituse väljastamise kuupäev). Kinnitusel peab olema näha iga kuu lõppsaldo eraldi ning vähemalt 600 eurot taotleja kohta või 1200 eurot pere kohta iga kuu.
– edasi-tagasi piletite kinnitus/ väljatrükk kas https://www.checkmytrip.com , https://viewtrip.com või https://www.virtuallythere.co

– transiitviisa korral- pôhimaa viisa

3.2. Tähtaeg:
– 3 nädalat konsulaadi siseselt.Reisikorraldaja teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3.3. Viisalôiv:
– turismiviisa- 30 eurot
Viisalõivule lisandub reisikorraldaja viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3.4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
– konsulaarosakond avatud: E-R 09.00-12.00
– lisainformatsiooni saatkonna lahtioleku aegade kohta:
http://www.thaiembassy.org/helsinki/en

– LISAINFORMATSIOON PANGAKIRJA KOHTA:
– pangakiri kogu perekonna kohta kehtib vaid sama perekonnanimedega pereliikmetele
– kui pere liikmetest on keegi teise perekonnanimega, tuleb saatkonnale esitada kas nimeline pangakiri või on ühises pangakirjas olemas märge, et teise perekonnanimega pere liige saab kasutada sama pangakontot
– kui vanema(te)ga reisiv laps on teise nimega, peab olema lisaks lapse sünnitunnistuse koopia
– kui reisib laps ilma vanemateta, näit koos tuttavatega, peab olema viisadokumentidele lisatud tema vanema pangatõend + sünnitunnistuse koopia

– soovitav on tervise- ja reisikindlustus
– soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/et/registreerumine

– lisainformatsiooni Tai kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5827

Allikas: vm.ee