Viisad

Eesti kodaniku pass

Eesti kodanikule on Küprosele reisimine viisavaba.
Saab reisida nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.
Soovitav on tervise- ja reisikindlustuse olemasolu.

Juhul, kui Eesti kodanik soovib Küprosele elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida, peab ta riigis viibimise registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast arvates. Teades juba Eestis olles Küprosele jäämist pikemaks perioodiks võib lisainfot küsida ka Küprose saatkonnalt Helsingis.

Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis

Viisavaba kuni 90 päeva, juhul kui passis on Eesti alaline elamisluba või ID kaart (originaal).
Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
– pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
– Eesti alaline elamisluba (originaal), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
– edasi- tagasi piletite broneering
– soovitav majutuse kinnitus
– tervisekindlustus koge reisi perioodiks

Kõikidel teistel juhtudel on vajalik viisa.
NB! Turismiviisa väljastatakse saatkonna poolt kuni 3-ks aastaks ning viisa on mitmekordse sisenemisega, viisaga võib Küprosel viibida 6 kuu jooksul kuni 90 päeva.
Vajalikud dokumendid:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa kehtivuse lõppu
– elamisluba Eestis(ORIGINAAL), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast viisa kehtivuse lõppu
– passikoopia
– 1 ankeet
– 1 värviline passifoto
– tervisekindlustus kogu reisi perioodiks

LISADA TURISMI KORRAL:
– edasi-tagasi piletid
– hotelli broneeringu kinnitus

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
– edasi-tagasi piletid
– firmakutse (originaal)
– notariaalselt kinnitatud erakutse (originaal), vastav vorm:
http://www.cyprusemb.se/dbase/cypemb/assumption.pdf
NB! saatkond võib nõuda kutsujalt pangast kinnituskirja piisavate rahaliste vahendite kohta, vaata summasid siit:
http://www.cyprusembassy.fi/main/index.php?p=Consular_Section/7/1&lang=EN
– hotelli broneeringu kinnitus, kui kutsuja ei korralda majutust
– töökoha garantiikiri (inglise keeles), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest (inglise keeles), mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist
– ühe kuu pangakonto väljavõte (inglise keeles)

TRANSIIT (kuni 5 päeva alates riiki sisenemise kuupäevast):
viisavaba juhul, kui passis on Eesti elamisluba või on olemas ID-kaart(ORIGINAAL), mõlemad kehtivad vähemalt 3 kuud pärast viisa kehtivuse lõppu.
Lisaks on vajalikud dokumndid:
– pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
– edasi- tagasi piletid
– vajadusel põhimaa viisa
– vajadusel majutuse olemasolu
– reiskindlustus kogu reisi perioodiks
– piisavad rahalised vahendid

2.2. Tähtaeg:
– 3 tööpäeva konsulaadi siseselt
Estraveli teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 2 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

2.3. Viisa on tasuta.
Lisandub Estraveli viisateenus vastavalt hinnakirjale:
http://www.estravel.ee/index.php?lang=est&main_id=1415,1596

2.4.MÄRKUSED JA SELGITUSED:
– konsulaarosakond avatud 10.00-12.00
– saatkond võib nõuda lisadokumente

Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis

Alates 19.01.2007 ei vaja enam määratlemata kodakondsusega isikud, kellel on Eesti välismaalase pass (nn. hall pass) ja elamisluba, viisat sissesōiduks Küprosele ja viibimiseks kuni 90 kalendripäeva poole aasta jooksul, mida arvestatakse esimesest riiki sisenemise kalendripäevast arvates.
Viisanōudest vabastamise alus on EÜ määruse nr. 539/2001 muudatus määrusega nr. 1932/2006 21.12.2006.
Vajalikud dokumendid:
– pass, KEHTIV VÄHEMALT 3 KUUD PÄRAST REISI
– elamisluba Eestis (originaal), KEHTIV VÄHEMALT 3 KUUD PÄRAST REISI
– edasi- tagasi piletite broneering
– tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
– piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
– soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Pikema viibimise vōi tööleasumise puhul on endiselt vajalik Küprose viisa.

Allikas: vm.ee